praktisch

Afspraak en tarief

Een gesprek duurt 55 min.

U betaalt per gesprek € 65,00.

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.
U kunt zich steeds informeren bij uw ziekenfonds.