mijn visie

‘Jezelf kunnen zijn’ of ‘jezelf terug vinden’ vind ik binnen mijn visie essentieel. Wie ben ik? Een belangrijke vraag die een antwoord kan bieden op heel wat vraagstukken in ons leven. In ons leven doorlopen we verschillende fases. Elke levensfase heeft zijn eigen kenmerken. Bewust zijn wij daar niet mee bezig. Het dagelijks leven gaat door en we leven met de stroom mee. We komen in situaties terecht en maken dingen mee die we niet voorzien hebben. We gaan er mee om zoals men verwacht van ons of zoals we denken of geleerd hebben dat het zo goed is. Het kan zijn dat onze manier van omgaan met gebeurtenissen of met onszelf of met anderen op een bepaald moment niet meer werkt. Dan kunnen we moeilijkheden ondervinden. We krijgen lichamelijke of psychische klachten die ons functioneren belemmeren. Gaandeweg zijn we onze eigenheid kwijt geraakt.

Ik ben van opleiding Psychologisch Consulent (Bachelor Toegepaste Psychologie). Later volgde ik een opleiding tot coach en een opleiding in de Psychotherapie. Ik ben een Psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving, een Integratieve benadering en een erkende therapievorm in België. Vanuit mijn overtuiging dat iedereen uniek is, heb ik voor deze psychotherapeutische stroming gekozen. Ik haal het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes. Ik stem deze af op jouw hulvraag en jouw persoonlijkheid.

Ik ben tevens een erkend EMDR-practitioner. EMDR is een wetenschappelijk onderzochte en onderbouwde methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken. Traumatische gebeurtenissen uit het verleden kunnen zowel recentelijk als lange tijd na de feiten een invloed hebben op ons persoonlijk functioneren en psychische klachten veroorzaken zoals bv. een Posttraumatische Stressstoornis. Daarnaast blijf ik mezelf bijscholen door bijkomende opleidingen te volgen.

Mijn eerdere werkervaring situeert zich binnen loopbaanbegeleiding voor werkzoekenden. Ik begeleidde deze mensen zowel individueel als in groep. Er werd veel stil gestaan bij ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Een eerste oriëntering was belangrijk om volgende stappen te zetten in het verwerkingsproces en het vinden van een nieuwe start.

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (V.V.T.I.V)
Lid van EMDR Belgium vzw
Lid van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC)

Copyright © 2010 ann-jansen.be, All rights reserved.