mijn visie

ego sum qui sum - ik ben wie ik ben

‘Jezelf kunnen zijn’ of ‘jezelf terug vinden’ vind ik binnen mijn visie essentieel. Wie ben ik? Een belangrijke vraag die een antwoord kan bieden op heel wat vraagstukken in ons leven. In ons leven doorlopen we verschillende fases. Elke levensfase heeft zijn eigen kenmerken. Bewust zijn wij daar niet mee bezig. Het dagelijks leven gaat door en we leven met de stroom mee. We komen in situaties terecht en maken dingen mee die we niet voorzien hebben. We gaan er mee om zoals men verwacht van ons of zoals we denken of geleerd hebben dat het zo goed is. Het kan zijn dat onze manier van omgaan met gebeurtenissen of met onszelf of met anderen op een bepaald moment niet meer werkt. Dan kunnen we moeilijkheden ondervinden. We krijgen lichamelijke of psychische klachten die ons functioneren belemmeren. Gaandeweg zijn we onze eigenheid kwijt geraakt.

Ik ben van opleiding Psychologisch Assistente (Bachelor Toegepaste Psychologie). Later volgde ik een opleiding als coach en nog wat later een opleiding in de Psychotherapie. Ik ben een Psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving, een Integratieve benadering en een erkende therapievorm in België. Vanuit mijn overtuiging dat iedereen uniek is, heb ik voor deze psychotherapeutische stroming gekozen. Ik haal het beste uit verschillende psychotherapeutische visies en methodes. Ik stem deze af op jouw hulvraag en jouw persoonlijkheid. Een Integratieve benadering gaat er van uit dat wij, mensen, kunnen vastlopen in onze wil, ons denken, ons voelen en ons handelen. Als je hier ergens in vastloopt, kunnen er symptomen ontstaan die jouw dagelijks functioneren belemmeren. Enkele voorbeelden zijn perfectionisme, laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, paniekaanval, angsten, depressie, burn-out, agressie, kwaadheid, psychosomatische klachten, stressymptomen….

Mijn eerdere werkervaring situeert zich binnen loopbaanbegeleiding voor werkzoekenden. Ik begeleidde deze mensen zowel individueel als in groep. Er werd veel stil gestaan bij ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Een eerste oriëntering was belangrijk om volgende stappen te zetten in het verwerkingsproces en het vinden van een nieuwe start.

Lid van de Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (V.V.T.I.V)

Copyright © 2010 ann-jansen.be, All rights reserved.