Individueel

Psychotherapie & Coaching

Wanneer?

Als je het bos door de bomen niet meer ziet en terug zaken op orde wil brengen
Als je stuit op innerlijke en/of externe conflicten op vlak van werk, relaties, …
Als je een depressie of een burn-out hebt
Als je paniekaanvallen en andere angsten hebt o.a. faalangst, sociale angst, fobieën…
Als je er niet in slaagt bepaalde gebeurtenissen te verwerken
Als je recente trauma’ s of trauma’s uit het verleden zelf niet verwerkt krijgt
Als je komaf wil maken met een laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen of perfectionisme
Als je lichamelijke klachten hebt waarvoor artsen geen lichamelijke oorzaak vinden
Als alles wat je zelf hebt geprobeerd, geen effect meer heeft
Als je kwaad en agressief door het leven gaat
Als je moeilijk of niet voor jezelf kan opkomen
Als je vragen hebt rond goede communicatie en sociale vaardigheden
Als je er niet in slaagt om een bepaald doel te bereiken
Als je moeite hebt met organiseren, plannen, je aandacht ergens bij houden,…
Als je loopbaanbegeleiding nodig hebt
Als jouw studies niet goed verlopen
Als je geen studiekeuze kunt maken
….

Wat?

Deze klachten belemmeren jou om gelukkig door het leven te gaan. Psychotherapie heeft als doel jouw klachten of moeilijkheden te ‘behandelen’ en te komen tot verandering. Psychotherapie en coaching ondersteunen jou in jouw persoonlijke ontwikkeling. Er bestaan veel vormen van psychotherapie. Van Freud heb je misschien wel gehoord. In reactie op zijn visie zijn er veel andere visies en methodes ontstaan. Sommige methodes werden onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek en anderen niet. Ik houd het midden tussen wetenschap en niet-wetenschap. Oordeelloos luisteren, begrip en empathie zijn mijn kwaliteiten die ik als coach en psychotherapeut ten volle benut. Ik werk gesprekstherapeutisch en daarnaast gebruik ik ook visies en methodes uit andere psychotherapeutische stromingen: Systeemdenken – Contextuele Psychotherapie – Cliëntgerichte Psychotherapie – Analytische Psychologie van Jung – Gedragscognitieve Psychotherapie – Gestalttherapie – NLP – Psychosynthese – Bio-energetica – EMDR voor trauma en angsten Mijn doel is een zo passend mogelijke ondersteuning bieden aan jou als cliënt/patiënt. Als coach houd ik vooral jouw doelgerichte vraag in mijn achterhoofd. Coaching is oplossingsgericht en adviserend. Als coach bevorder ik de zelfsturing en het zelfbewustzijn. Coaching en therapie kunnen in elkaar overlopen.

Afspraak en prijs?

Om een afspraak te maken, kun je me steeds bellen of mailen.
0499-12 29 84 of  ann-jansen@telenet.be
Een sessie duurt bij mij 1 uur en kost € 60.

Terugbetaling?

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij de patiënt/cliënt is aangesloten, is terugbetaling mogelijk voor personen die recht hebben op kinderbijslag.

Copyright © 2010 ann-jansen.be, All rights reserved.